લહેરમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લહેરમાં હોવું

  • 1

    ખુશ હોવું.