લાકડાં કાપવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાં કાપવાં

  • 1

    લક્ષમાં ન લેવા જેવું કામ કરવું.