લાકડાં લડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાં લડાવવાં

  • 1

    સાચાંજૂઠાં કરી ટંટો કરાવવો.