લાખોનો પાલનહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખોનો પાલનહાર

  • 1

    મોટો અમીર કે આશ્રયદાતા.