લાખ ઉપાયે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખ ઉપાયે

  • 1

    કોઈ પણ રીતે; ગમે તેમ કરીને.