લાછાં લેવાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાછાં લેવાવાં

  • 1

    ચાલતાં પગ શેકાઈ જવા.