લાંબું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબું કાઢવું

  • 1

    ઘણું જીવવું.