લાંબું ખેંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબું ખેંચવું

  • 1

    ઘણું જીવવું.

  • 2

    વખત વિતાવવો; ઢીલ કરવી.