લાલેજલાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલેજલાલી

પુંલિંગ

  • 1

    અકબર બાદશાહના સમયનો એ નામથી ઓળખાતો એક તોલા વજનનો સોનાનો સિક્કો (સિ.).