લાલ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ થઈ જવું

  • 1

    ક્રોધથી તપી જવું.