લાલ પાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ પાણી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક દારૂ.