લાળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાળિયું

વિશેષણ

 • 1

  ઘણી લાળ પડતી હોય તેવું (છોકરું).

 • 2

  લાળથી બદન પલળે નહિ તે માટે બાળકને ગળે બંધાતું કપડું.

 • 3

  કણ ભરાતું કણસલું.

 • 4

  રાંધેલા વાસી અન્નમાં થતા લાલ જેવા જંતુ.