લીલી ચૂંદડીએ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલી ચૂંદડીએ જવું

  • 1

    સધવા સ્થિતિમાં સ્ત્રીએ મરવું.