લોકસત્તાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોકસત્તાવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    લોકસત્તાવાદમાં માનનાર.