લોકસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોકસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આમ લોકોની-પ્રજાના પ્રતિનિધિની સભા.