લોકાયતવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોકાયતવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    લોકાયતવાદનું કે તેમાં માનતું.