લોચો નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચો નાંખવો

  • 1

    લોચો પાડવો; તકરાર કે વાંધો આવવો.