લોટા તેડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટા તેડવા

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી માંગળિક પ્રસંગે (લોટા પર શ્રીફળ ઇ૰ ગોઠવી) માતાજી સ્થાપવાં.