લોટ બાફવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટ બાફવો

  • 1

    કંસાર કરવો.

  • 2

    પાપડ ઇ૰ કરવા લોટ રાંધવો.