લોથ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોથ વાળવી

  • 1

    પાયમાલ કરવું.

  • 2

    પંચાત-બલા દૂર કરવી.

  • 3

    લાશ પાડવી.