લોહીનાં આંસુ પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીનાં આંસુ પાડવાં

  • 1

    અતિ દુઃખ થવું.