લોહી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી ખાવું

  • 1

    દિલગીરીનું (બારમા જેવું) ખાવું.