લોહી ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી ચડવું

  • 1

    શરીરમાં લોહીનો વધારો થવો; તંદુરસ્તી આવવી.

  • 2

    આનંદ થવો.