લોહી ટાઢું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી ટાઢું પડવું

  • 1

    નિરાંત વાળવી.

  • 2

    ક્રોધ શાંત થવો.