વખંભર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખંભર

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બહુ મોટું; ભયંકર.

વખુંભર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખુંભર

અવ્યય

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બહુ જોરથી (વાવું-ફૂંકાવું).

વખુંભર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખુંભર

વિશેષણ

  • 1

    વખંભર; ભયંકર.