ગુજરાતી

માં વખુંભરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વખુંભર1વખંભર2

વખુંભર1

ક્રિયાવિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બહુ જોરથી (વાવું-ફૂંકાવું).

ગુજરાતી

માં વખુંભરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વખુંભર1વખંભર2

વખંભર2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બહુ મોટું; ભયંકર.

વિશેષણ

  • 1

    વખંભર; ભયંકર.