વખૂટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખૂટું

વિશેષણ

  • 1

    વછૂટું; વિખૂટું; જુદું પડેલું.

મૂળ

'ખૂંટો' (ખૂંટેથી છૂટું થયેલું) કે વિ+છૂટું?