વગ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગ કરવી

  • 1

    તરફેણ કરવી; પક્ષ કરવો.

  • 2

    સગવડ-ગોઠવણ કરવી.