વઘરો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વઘરો ઘાલવો

  • 1

    કજિયો કરાવવો.