વચન કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વચન કાઢવું

  • 1

    બોલવું.

  • 2

    પ્રતિજ્ઞા કરવી.