વચન તોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વચન તોડવું

  • 1

    બોલીને ફરી જવું; વચનનો ભંગ કરવો.