વચન પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વચન પાળવું

  • 1

    બોલ્યા પ્રમાણે વર્તવું; પ્રતિજ્ઞા પાળવી.