વજ્રનું માથું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વજ્રનું માથું

  • 1

    કઠણ; અસર ન થાય એવું.