ગુજરાતી

માં વુઠાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવવું1વેઠાવવું2વંઠાવવું3

વુઠાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વૂઠવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં વુઠાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવવું1વેઠાવવું2વંઠાવવું3

વેઠાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વેઠવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં વુઠાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવવું1વેઠાવવું2વંઠાવવું3

વંઠાવવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વંઠવું'નું પ્રેરક.