વડકું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડકું

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બચકું (વડકું ભરવું).