ગુજરાતી માં વણસાડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વણસાડવું1વણસાડવું2

વણસાડવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વણસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી માં વણસાડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વણસાડવું1વણસાડવું2

વણસાડવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વણસવું'નું ભાવે.