વત્તાનું ચિહ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વત્તાનું ચિહ્ન

  • 1

    વત્તા બતાવતી ગણિતની (+) આ સંજ્ઞા.