ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વંદ્ય1

વિશેષણ

 • 1

  વંદનીય; વંદન કરવા યોગ્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વેદ્ય2

વિશેષણ

 • 1

  જાણવાનું; જાણવા યોગ્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વેદ્ય

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જાણવાનું તે; જ્ઞાન.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વૈદ્ય

પુંલિંગ

 • 1

  રોગ જાણી દવા કરનાર.

મૂળ

सं. वैद्य

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વદ્ય

અવ્યય

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વદ્ય

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષ.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વદ્ય

અવ્યય

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

ગુજરાતી માં વદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વદ્ય1વદ્ય2

વદ્ય

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

 • 2

  કૃષ્ણપક્ષ.