વૈદું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૈદું કરવું

  • 1

    કોઈને મારીને સીધું કરવું-ઇલાજ કરવો.