ગુજરાતી

માં વધ્યની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વધ્ય1વધ્યું2વંધ્ય3

વધ્ય1

વિશેષણ

  • 1

    વધ કરવા યોગ્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વધ્યની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વધ્ય1વધ્યું2વંધ્ય3

વધ્યું2

વિશેષણ

  • 1

    વધેલું.

મૂળ

'વધવું'નું ભૂ૰કૃ૰

ગુજરાતી

માં વધ્યની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વધ્ય1વધ્યું2વંધ્ય3

વંધ્ય3

વિશેષણ

  • 1

    વાંઝિયું; નિષ્ફળ.

મૂળ

सं.