વેપાર ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેપાર ચાલવો

  • 1

    ધંધો શરૂ થવો.

  • 2

    ધંધામાં ફાયદો રહેવો.