વ્યુત્ક્રમકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યુત્ક્રમકોણ

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'ઑલ્ટર્નેટ ઍન્ગલ'.