વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર

  • 1

    શબ્દોની વ્યુત્પત્તિનું શાસ્ત્ર; નિરુક્ત.