વ્યવસ્થાખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવસ્થાખર્ચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    વ્યવસ્થા અંગેનો કે તે માટેનો ખર્ચ, 'ઓવર હેડ ચાર્જિઝ'.