વ્યવહારજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવહાર જાણનાર-સમજનાર; વ્યવહારકુશળ.