વ્યવહારશુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારશુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યવહારશુદ્ધતા.