વ્યસન પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યસન પડવું

  • 1

    ટેવ પડવી; લત લાગવી.

  • 2

    માદક પદાર્થની ટેવ પડવી.