વ્યાખ્યાનમાલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાનમાલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યાખ્યાનોનો સમૂહ; અનેક વ્યાખ્યાનો.