ગુજરાતી

માં વ્યાપૃતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વ્યાપૃત1વ્યાપ્ત2

વ્યાપૃત1

વિશેષણ

  • 1

    પ્રવૃત્ત; રોકાયેલું; મગ્ન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વ્યાપૃતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વ્યાપૃત1વ્યાપ્ત2

વ્યાપ્ત2

વિશેષણ

  • 1

    વ્યાપેલું.

મૂળ

सं.