વર્ગવ્યવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ગવ્યવસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાળાના વર્ગની વ્યવસ્થા.