વર્ગાવર્ગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ગાવર્ગી

વિશેષણ

  • 1

    ઉપલા વર્ગનો અધિકારી રજા ઉપર જતાં નીચેના વર્ગમાંથી કામચલાઉ નિમણૂક કરવી તે.